CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Các doanh nghiệp xây dựng cần có chứng chỉ hành nghề khi hoạt động

Ngày đăng: 04/05/2018 09:01 Sáng

Theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam bắt buột phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo ngành nghề mình đăng ký kinh doanh. 

Các nhà thầu và các chủ đầu tư cần lưu ý để tránh các Hợp đồng bị vô hiệu lực, hoặc không thể làm hoàn công Dự án vì Doanh nghiệp không có chứng chỉ năng lực theo quy định.

Trích điều 10 từ thông tư 17/2016/BXD-TT:

Điều 10. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

1. Tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.

b) Lập quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng.

d) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

đ) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

e) Thi công xây dựng công trình.

g) Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

h) Kiểm định xây dựng.

i) Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

Các Doanh nghiệp, chủ đầu tư cần lưu ý để tránh vi phạm.

(Trích theo điều 10 – Thông tư 17 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=63503

Cập nhật 2020: Thông tư 17/2016 đã được điều chỉnh, bổ sung bởi Thông tư 24/2016/BXD-TT thay đổi điều 13, 33 của Thông tư 17/2016.

Năm 2018, BXD tiếp tục ra thông tư 8/2018 để hướng dẫn cho các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư điều chỉnh số 8/2018/TT-BXD:http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=86632

( Lưu ý: link trực tiếp từ web của Bộ xây dựng, nên thỉnh thoảng bị báo lỗi, các bạn nên bấm f5 khi bị lỗi).

Các công trình xây dựng trong khu vực tư nhân đặc biệt cần chú ý khi lựa chọn Nhà thầu hoặc ký hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công xây dựng, giám sát thi công

Nếu thiếu hoặc ký kết hợp đồng với các đơn vị không đủ chứng chỉ năng lực, các công trình có thể bị xử phạt và không được phép hoàn công công trình.

Tác giả: xaydungquocgia.com

  0989 000 689