CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Dự án xây dựng nhà máy Dệt Phước Thịnh – Tỉnh Tây Ninh

Ngày đăng: 28/02/2019 17:06 Chiều

Dự án Xây dựng Nhà máy Dệt sợi Phước Thịnh – Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dệt Phước Thịnh

Nhà thầu chính: Công ty CP Phương Đại Nam

Nhà thầu phụ: Công ty CP xây dựng Quốc Gia – NATICONS

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh

Diện tích xây dựng nhà máy: 10.000 m2 ( giai đoạn 1)

Năm thực hiện: 2007-2008

Công trình nhà máy dệt – sợi thứ 2 mà Công ty CP xây dựng Quốc Gia – NATICONS thi công xây dựng.

Công ty CP Xây dựng Quốc Gia – NATICONS được giao thầu phụ toàn bộ công trình Nhà máy Dệt Phước Thịnh này.

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

Hình ảnh nhà máy từ chủ đầu tư.

  0989 000 689