CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Dự án xây dựng nhà máy Dệt Phước Thịnh – Tỉnh Tây Ninh

Ngày đăng: 28/02/2019 17:06 Chiều

Dự án Xây dựng Nhà máy Dệt sợi Phước Thịnh – Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dệt Phước Thịnh

Nhà thầu chính: Công ty CP Phương Đại Nam

Nhà thầu phụ: Công ty CP xây dựng Quốc Gia

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh

Diện tích xây dựng nhà máy: 10.000 m2

Năm thực hiện: 2007-2008

Công trình nhà máy dệt – sợi thứ 2 mà Công ty CP xây dựng Quốc Gia thi công xây dựng.

Công ty CP Xây dựng Quốc Gia được giao thầu phụ toàn bộ công trình Nhà máy Dệt Phước Thịnh này.

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

Hình ảnh tư liệu copy từ chủ đầu tư.

  0989 000 689