CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Dự án Xây dựng Nhà máy sợi Hàn Gia – Tỉnh Long An

Ngày đăng: 15/01/2020 15:34 Chiều

Dự án Xây dựng Nhà máy Sợi Hàn Gia – KCN Tân Đức – Tỉnh Long An

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hàn Gia

Thi công xây dựng: Công ty CP Xây dựng Quốc Gia – NATICONS

Địa điểm: Lô 26, Đường An Hạ, KCN Tân Đức, Đức Hoà, Long An.

Diện tích xây dựng của nhà máy: 10.000m2

Đây là một Dự án xây dựng nhà máy sợi khác mà xaydungquocgia đã tham gia thực hiện.

Nhà máy được xây dựng ở Khu công nghiệp Tân Đức từ rất sớm, khi Nhà điều hành KCN còn đang xây dựng dở dang.

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

( Bài viết có sử dụng hình ảnh của nhà thầu ME)

  0989 000 689