CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Dự án xây dựng Khu dân cư Bình Ngọc

Ngày đăng: 25/01/2018 13:38 Chiều

Thiết kế concept khu dân cư Bình Ngọc – Phú Yên.

Quy mô: 32 ha, bao gồm cầu nối từ thành phố qua đảo, quy hoạch mới 32 ha, chỉnh trang phần còn lại của đảo.

Năm thực hiện: 2017-2018

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

  

  0989 000 689