CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Nhà Đa năng Khu phức hợp Centum Wealth Complex

Ngày đăng: 14/04/2021 09:16 Sáng

Dự án Khu phức hợp Centum Wealth Complex

Gói thầu: Nhà Đa năng – Multi Purpose 

Thi công: Naticons

Tvgs&QLDA: SCQC

Gia công thép sàn:

Coppha film

 

Giàn giáo nêm nhập mới:

Lấy mẫu thí nghiệm mẫu đất đã lu lèn:

  0989 000 689