CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Xây dựng Nhà máy chế biến nông sản XK Việt Hưng ở Long An

Ngày đăng: 03/10/2017 13:31 Chiều

Dự án Xây dựng Nhà máy chế biến nông sản XK Việt Hưng ở Long An

Chủ đầu tư: Công ty CP Chế biến lương thực Sài gòn – Việt Hưng

Đơn vị thiết kế: CÔng ty CP Thiết kế Đông Á

Thi công gói PC: Liên danh Công ty CP Mecofood và Công ty CP Xây dựng Quốc Gia

( GÓi thầu thiết kế và xây dựng nhà máy – thiết bị, phần xây dựng do công ty Quốc Gia đảm trách, phần thiết bị do công ty Mecofood thực hiện)

Địa điểm: QL62 – Huyện Thạnh Hoá – Tỉnh Long An.

Nhà máy có diện tích 9.300m2 trên khu đất diện tích 40.000m2.

Công suất chế biến xay xát gạo: 80.000 tấn/ năm.

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

 

  0989 000 689