CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Nhà may Dệt Phước Thịnh

Ngày đăng: 28/02/2019 17:06 Chiều

Nhà máy Dệt sợi Phước Thịnh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dệt Phước Thịnh

Nhà thầu chính: Công ty CP Phương Đại Nam

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh

Diện tích xây dựng: 10.000 m2

Năm thực hiện: 2007-2008

Công trình nhà máy dệt – sợi thứ 2 mà công ty CP xây dựng Quốc Gia thi công.

Công ty Quốc Gia được giao thầu phụ toàn bộ công trình Nhà máy Dệt Phước Thịnh này.

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

Hình ảnh copy từ chủ đầu tư.

  0989 000 689