CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Trường mầm non Bình Hưng

Ngày đăng: 25/01/2018 13:23 Chiều

Trường mầm non Bình Hưng

Địa điểm xây dựng: Bình Chánh

Quy mô: 1 trệt, 1 lầu

Diện tích xây dựng: 5700 m2

Tổng dự toán: 63 tỉ đồng.

Gia trị xây lắp: 43 tỉ đồng.

Giá trị đền bù đất: 20 tỉ đồng.

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735 – 0333 15 8686

Email: xaydungqg@gmail.com

  0989 000 689