CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Dự án Trường tiểu học Gan Reo

Ngày đăng: 25/01/2018 13:34 Chiều

Dự án Trường tiểu học Gan Reo

Địa điểm Lâm Đồng

Quy mô: 1 trệt 1 lầu

Diện tích xây dựng 4000 m2

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

  0989 000 689