CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Giá xây dựng nhà xưởng năm 2020

17/02/2020 13:14 Chiều

Đầu năm 2020, giá thép xây dựng hiện đang có tình trạng nhích nhẹ. Theo nghiên...

Xem chi tiết

Các doanh nghiệp xây dựng cần có chứng chỉ hành nghề khi hoạt động

04/05/2018 09:01 Sáng

Theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các Doanh nghiệp hoạt động...

Xem chi tiết

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THEO TCXDVN 375:2006

04/05/2018 09:21 Sáng

Động đất ngày càng được quan tâm đưa vào mô hình tính toán của kết cấu...

Xem chi tiết
  0989 000 689