CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng nhà tiền chế, nhà xưởng 2019

19/12/2019 14:57 Chiều

An toàn trong thiết kế và xây dựng nhà xưởng là vấn đề rất được quan tâm...

Xem chi tiết

Giá xây dựng nhà thép tiền chế, nhà xưởng năm 2020

17/02/2020 13:14 Chiều

Đầu năm 2020, giá thép xây dựng hiện đang có tình trạng nhích nhẹ. Theo nghiên...

Xem chi tiết

Các doanh nghiệp xây dựng cần có chứng chỉ hành nghề khi hoạt động

04/05/2018 09:01 Sáng

Theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các Doanh nghiệp hoạt động...

Xem chi tiết

THIẾT KẾ CHỐNG ĐỘNG ĐẤT CHO CÔNG TRÌNH: PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT THEO TCXDVN 375:2006

04/05/2018 09:21 Sáng

Ngày nay, Động đất ngày càng được quan tâm và đưa vào mô hình tính toán của...

Xem chi tiết
  0989 000 689