CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Các doanh nghiệp xây dựng cần có chứng chỉ hành nghề khi hoạt động

04/05/2018 09:01 Sáng

Theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các Doanh nghiệp hoạt động...

Xem chi tiết

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THEO TCXDVN 375:2006

04/05/2018 09:21 Sáng

Động đất ngày càng được quan tâm đưa vào mô hình tính toán của kết cấu...

Xem chi tiết

TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT THEO TCXDVN 375:2006

04/05/2018 09:08 Sáng

I. Xác định các thông số cơ bản Xác định đỉnh gia tốc nền tham chiếu: agR,...

Xem chi tiết

“Sướng mắt” với những kiến trúc siêu độc trên khắp thế giới

02/02/2018 16:16 Chiều

Tất cả các công trình kiến trúc này đều là thật chứ không phải trong các...

Xem chi tiết

Những công trình kiến trúc vượt mọi giới hạn của trí tưởng tượng

02/02/2018 16:05 Chiều

Những công trình dưới đây cho thấy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo...

Xem chi tiết
  0989 000 689