CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT THEO TCXDVN 375:2006

04/05/2018 09:08 Sáng

I. Xác định các thông số cơ bản Xác định đỉnh gia tốc nền tham chiếu: agR,...

Xem chi tiết

Các doanh nghiệp cần có chứng chỉ hành nghề khi hoạt động

04/05/2018 09:01 Sáng

Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phải có chứng chỉ năng...

Xem chi tiết

“Sướng mắt” với những kiến trúc siêu độc trên khắp thế giới

02/02/2018 16:16 Chiều

Tất cả các công trình kiến trúc này đều là thật chứ không phải trong các...

Xem chi tiết

Những công trình kiến trúc vượt mọi giới hạn của trí tưởng tượng

02/02/2018 16:05 Chiều

Những công trình dưới đây cho thấy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo...

Xem chi tiết
  0989 000 689